Välkommen till Lindesnäs!

Lindesnäs bruk har anor sedan flera hundra år tillbaka i tiden.

Vattnet, skogen och järnet har varit det som präglat bygden och människorna som vuxit upp i det här lilla brukssamhället i sydvästra Dalarna.

Hembygdsföreningen Lindesnäs Gemenskap startade 2014. Vi arbetar för gemenskap och för det som gagnar bygden samt bidrar till utveckling och förströelse. Föreningens ambitioner är att utveckla museet, ruinen och naturstigen med olika upplevelser och arrangemang för att nå ut till fler besökare.

Du är varmt välkommen att besöka oss i denna vackra natursköna lilla by.

Birgitta Norman (ordförande)