Ruin efter smedjan

Omkring 1840 upplevde Lindesnäs bruk under disponent Nils Mitanders ledning sin största utvecklingsperiod. Han lät bl a uppföra den smedja vars väggar ännu står kvar. Genom hårda nypor och “rastlös” verksamhet fick han fart på verksamheterna. Nils Mitander dog som miljonär, men arbetarna drevs hårt. 72 timmar i veckan och i 2-skift, från kl 18 söndag till kl 18 följande lördag. Nils Mitander lever vidare som förebilden för den elake Sintram i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.


I oktober 2020 byggs en rullstolsplats med ramp och tak samt en orkesterplats under tak.
Bidrag till detta fick vi av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Vansbro kommun.
I juni 2019 stod nya scenen i ruinen klar.