Styrelse

Ordförande             Birgitta Norman

Vice ordförande      Mattias van der Straaten

Sekreterare            Anna Nordin

Kassör                    Majvor Alm

Ledamot                 Karin Bäck