Styrelse

Ordförande             Birgitta Norman

Vice ordförande      Annika Myr Martin

Sekreterare            Berit Halvarsson

Kassör                    Lennart Andersson

Ledamot                 Birger Tillman