Om oss

Hembygdsföreningen Lindesnäs Gemenskap startade 2014. Vi arbetar för gemenskap och för det som gagnar bygden samt bidrar till utveckling och förströelse.

Nyttjanderättsavtalet skrev vi med Bergvik. Museet, ruinen, naturstigen och lagerhuset vid Äskan ingick i detta avtal. Till att börja med kommer vi att utveckla museet, ruinen och naturstigen.

Länk till våra stadgar.